PREMI LIBERPRESS CAMINS 2019

 WOMEN’S LINK WORLDWIDE

Women’s Link Worldwide és una organització de caràcter internacional que utilitza el poder del dret per promoure els canvis socials necessaris que defensin les dones i les nenes, especialment les que es troben en situació més vulnerable. Va ser fundada l’any 2001 per l’advocada nord-americana Viviana Waisman. Des d’aleshores, ha dut a terme accions de defensa en litigis, i també fora d’aquests, per establir estàndards que fomentin els drets humans de dones i nenes. És una organització molt reconeguda per la seva capacitat per desenvolupar teories i estratègies jurídiques, especialment pel que fa a violacions de drets humans. Treballen internacionalment, construint aliances amb activistes d’arreu del món. Estudien el context, les estratègies, el disseny, els projectes i els informes jurídics, lluitant per elles davant els tribunals nacionals i internacionals. Representen legalment les dones, ofereixen formació i eines pràctiques, intervenen en tots tipus d’actes jurídics, socials i culturals.

A més, sota el lema «Més enllà dels tribunals», utilitzen el seu treball en litigis i processos jurídics, no només per enfortir la infraestructura de drets humans, sinó per fomentar un debat públic i contribuir a una mobilització social capaç de transformar i garantir els drets de les dones i nenes. Disposen d’oficines regionals a Colòmbia i Espanya, una forta presència a Llatinoamèrica i a Europa, i també a l’Àfrica Oriental. Tracten especialment els temes de tràfic de persones, violència contra  les dones, drets sexuals i reproductius, dones i fronteres, discriminació, dones i construcció de pau… Exigeixen l’aplicació del principi d’igualtat als governs i a les instàncies judicials, creant jurisprudència, condicions i capacitat social. Treballen amb advocats, jutges i fiscals, per exigir i aconseguir que tots aquests temes que afecten les dones siguin sempre tractats com a defensa dels drets humans.

PREMI LIBERPRESS CAMINS 2019

WOMEN’S LINK WORLWIDE rep el Premi LIBERPRESS CAMINS 2019, per ser una organització de caràcter internacional que ha procurat, des de l’inici, obrir sempre camins per a les dones, lluitant tant en el camp jurídic com més enllà, per la igualtat, la pau, el respecte dels drets humans per a nenes i dones. Ha aconseguit notables èxits, encara però, insuficients. Una organització absolutament necessària no sols per a les dones, sinó per a tota la humanitat.