EL GEST LIBERPRESS 2019

Les mans aixecades, construint un triangle. Un gest que uneix les mans i junta els dits polzes i índexs per simbolitzar el sexe femení. Aquest gest va néixer espontàniament en un congrés a la Mutualité de París, el 1971, en què intervingueren Simone de Beauvoir i altres figures feministes i de l’esquerra. Va ser la romana Giovanna Pala la que, impulsivament, va fer per primera vegada aquest gest com un símbol o missatge feminista, en contraposició al puny tancat d’uns nois envers l’escenari, i així va anar molt més lluny que aquest puny. Des d’aleshores es tornà un símbol, un gest que s’identifica amb la lluita de les dones i nenes cap a la igualtat, contra el patriarcalisme i la subordinació de tot allò femení, contra la falta d’expressió, l’explotació, la discriminació, la dominació i la violència que pateixen moltes dones per part dels homes i d’una societat encara massa masclista. Un gest que visibilitza una injustícia, una rebel·lia i una subversió. Un gest clar i revolucionari. Un gest imprescindible.