Premi LiberPress Associació 2011

Escola de Cultura de Pau

L’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona es va crear el 1999 amb el propòsit d’organitzar activitats acadèmiques, de recerca i d’intervenció en relació amb la cultura de la pau, l’anàlisi, la prevenció i la transformació de conflictes, l’educació per a la pau, el desarmament i la promoció dels drets humans.

L’Escola està finançada principalment pel Govern de Catalunya, a través del Departament de Governació i de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. També rep el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i del Ministeri d’Afers Exteriors de Noruega. Està dirigida magistralment per Vicenç Fisas, el qual és també el titular de la càtedra UNESCO sobre pau i drets humans de la Universitat Autònoma de Barcelona.

D’acord amb aquesta missió i objectius, l’Escola centra el seu treball en els àmbits d’actuació següents:

  • Intervenció en conflictes, per facilitar el diàleg entre els actors.
  • Anàlisi i seguiment diari de la conjuntura internacional, en matèria de conflictes armats, situacions de tensió, crisis humanitàries i de gènere (Programa de Conflictes i Construcció de Pau).
  • Seguiment i anàlisi dels diferents països amb processos de pau o negociacions formalitzades, i d’aquells països amb negociacions en fase exploratòria (Programa de Processos de Pau).
  • Seguiment i anàlisi de la construcció de pau en contextos postbèl·lics (Programa de Rehabilitació Postbèl·lica).
  • Seguiment de la conjuntura internacional en matèria de drets humans i, especialment, dels mecanismes de justícia transicional, la responsabilitat social de les empreses i la incidència de les transnacionals en contextos conflictius (Programa de Drets Humans).
Premi LiberPress Associació 2011

L’Escola de Cultura de Pau rep el Premi LiberPress Associació 2011 perquè és el millor exemple d’entitat catalana de rang internacional que defensa els valors humanitaris i solidaris arreu del món, i per la seva implicació en tots els àmbits a fi de solucionar els conflictes i aconseguir el diàleg, la concòrdia, l’entesa, el respecte dels drets humans i, en definitiva, com el seu propi nom diu, perquè promou el desenvolupament, el coneixement i la instauració de la pau, per així aconseguir un món millor, més just i igualitari.