LiberPress 2008

LiberPress va néixer a Girona l’any 1999. Es va crear amb la idea de donar a conèixer el que podríem anomenar «cultura de la solidaritat» i promocionar-la. Amb la creació dels premis es pretenia formar un moviment solidari i humanitari, amb el qual implicar els mitjans de comunicació, mitjançant unes jornades que volien aconseguir tres objectius principals: el primer, relacionat amb el paper dels mitjans de comunicació dins la societat, atesa la importància mediàtica i la incidència que tenen en l’opinió pública (la seva independència, la implicació en matèria de solidaritat i la influència que exerceixen en la conscienciació sobre aquest àmbit més solidari de la cultura); el segon, centrat especialment en els periodistes, a fi de destacar-los per la seva tasca independent, democràtica i solidària, i, el tercer,  centrat en els projectes, a fi d’aconseguir ampliar-hi el suport econòmic i mediàtic.

 

LiberPress és una associació de caràcter no governamental, humanitària i sense ànim de lucre, que té entre els seus objectius organitzar conferències, congressos, debats, fòrums, exposicions, jornades, taules rodones, actuacions i qualsevol altre acte de caràcter cultural i reivindicatiu per promoure una cultura de la solidaritat fonamentada en el respecte dels drets humans en l’àmbit mundial. Durant els anys 1999 i 2000, LiberPress va treballar per donar a conèixer i impulsar l’activitat humanitària de l’Associació Humanitària de Solidaritat (AHS), que consistia en la realització de missions medicoquirúrgiques a Moundou (el Txad), per a Handicap Santé, creada pel pare Michel Guimbaud.

 

En el present i en el futur, LiberPress treballa i treballarà per col·laborar en l’execució de projectes que duguin a terme altres associacions humanitàries, i per impulsar els seus propis projectes. LiberPress pretén, doncs, ser un fòrum dirigit tant als professionals dels mitjans de comunicació, com al públic que rep la informació provinent dels grans mitjans, a fi de promoure una major independència, veracitat i honestedat entre els professionals i un major sentit crític entre el públic que rep la informació, així com per dotar d’un major contingut humà i solidari tots els àmbits de la comunicació, des de la premsa escrita fins a Internet.

Guanyadors LiberPress 2008

Galeria

Dossier de premsa